Ekumenisk bibelhelg med Magnus Persson

posted in: Verksamhet | 0

Den 5-6 oktober har Betel, EFS och Svenska kyrkan på Klädesholmen en ekumenisk bibelhelg i Klädesholmens Kyrka.

Lördag kl. 16.00 och 18.00
Talare Magnus Persson
Sång av Annika Krusell & Monica Johansson
Servering i församlingshemmet mellan samlingarna

Söndag kl. 11.00
Magnus Persson & Jan-Åke Hansson medverkar
Sång och musik av Helen och Lars-Tore Axelsson

Varmt välkomna