Vision

Betelförsamlingens uppdrag och vision: Vi GÖR DET VI ÄLSKAR


VÅRT SYFTE

Betelförsamlingen finns för att vi älskar Jesus och älskar människor


VÅRT UPPDRAG

Betelförsamlingens uppdrag är att göra Jesus känd och älskad i  vår vardagsmiljö, i kyrkans närområde, genom vårt missionsarbete och att älska människor så att de också vilja följa honom.


FEM LEDORD

hjälper oss att fokusera på detta:


VILA i den nåd och den gemenskap som Gud i första hand har kallat oss till.


VÅGA öppenhet, utveckling och nya utmaningar.


VINNA människor för Kristus.


VÄXA och mogna som Jesu efterföljare både som individer och som församling.


VÅRDA varandra genom att visa omsorg och engagemang.