Veckans ord 19

posted in: Församling, Verksamhet | 0

Låt inte era hjärtan oroas.
Tro på Gud och tro på mig, säger Jesus
Joh 14:1

Morgonbön varje vardag kl.06.00-06.30
SMS:a ditt böneämne till 0733 88 66 00

Onsdag 19.00 Bön & samtal i smågrupper

Söndag 10.00 Bönepromenad
Vi möts på bryggan

Söndag 11.00 Gudstjänst


Vi följer fortlöpande den information och de rekommendationer som ges från våra myndigheter. Det är allas ansvar att skydda varandra och förhindra spridning av Covid-19.

  • Håll avstånd till varandra, både inomhus och utomhus
  • Stanna hemma om du känner dig sjuk
  • Är du 70 år eller äldre – begränsa dina sociala kontakter
  • Tvätta händerna ofta och noga

Krisinformation: https://www.krisinformation.se/
Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/
1177: www.1177.se