STORT TACK till alla som på ett eller annat sätt medverkade i HOLMELOPPET

Tillsammans samlade vi in ca 35 000 kr till Childsafe