Betel Klädesholmen
Besöksadress:
Strandgatan 35
471 51 Klädesholmen

Postadress:
c/o M. Olsson
Skomakaregatan 19
471 51 Klädesholmen

Ordförande
Torsten Kvick
070-257 55 96
torsten.kvick@gmail.com

info@betelkladesholmen.se
Plusgiro: 67 77 24-7
Swish: 123 514 58 59

Kontaktperson EFKUng
Eva Svantesson
ung@betelkladesholmen.se

Ungdomsledare
Joel